BEDRIFT

POSITIV FOREBYGGENDE HELSE AS
Vilmante Massasjeterapi har bred kunnskap og erfaring innen bedriftsmassasje, og tilbyr enfleksibel tjeneste som innebærer at behandlingen foregår på arbeidsplassen – altså i kundenslokaler.
Alle våre tilbud blir levert på døren til bedriften. Ved å benytte våre tjenester, vil man somkunde få et behandlingstilbud med terapeuter som har god kunnskap om muskel- ogskjelettlidelser og hvordan man behandler dem for best mulig resultat.


Massasje – på arbeidsplassen er en effektiv måte å forebygge muskel- og skjelettlidelser på.Stillesittende arbeid – statisk muskelarbeid, vil over tid gi muskelsmerter, spenninger,innskrenket bevegelighet og ubehag.
Våre terapeuter, bruker manuelle behandlingsteknikker som vil frigjøre disse spenningene, og gien opplevelse av smertereduksjon, bedre bevegelighet og man føler seg løs og ledig.


HVA ER BEDRIFTSMASSASJE?
Massasje på jobben er en forebyggende helsetjeneste utført av kvalifiserte massasjeterapeutereller fysioterapeuter. Ved å tilby helserelaterte tjenester til sine ansatte vil bedriften oppnågevinst i form av et godt arbeidsmiljø, og de ansatte vil få faglig oppfølging og hjelp til å bli kvittsine muskel og skjelettplager, dette er viktig for å unngå en kronisk tilstand som ofte fører videretil sykemelding.


HVORDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN?
Bedriftskundene setter av et kontor –
møterom når behandlingene utføres. Terapeuten har medseg alt av nødvendig utstyr for å kunne utføre en behandling som holder samme kvalitet sombehandling på klinikk.
Terapeutene fører en journal for å danne seg en oversikt over helsetilstanden til den ansatte,behandlingen blir lagt opp etter denne informasjonen. Terapeutene gir også veiledning oginformasjon om hva den ansatte kan gjøre selv for å unngå smerter og ubehag i fremtiden.


GRUNNER TIL Å VURDERE BEDRIFTSMASSASJE !
Forebygger muskel – og skjelettlidelser.
Tidsbesparende ettersom vi kommer til dere.
Bidrar til et godt arbeidsmiljø hvor den ansatte føler seg ivaretatt.
Kan være en medvirkende faktor for å redusere sykefraværet i bedriften.
Fradragsberettiget for arbeidsgiver.